ג׳ין מאיר - אוסף עבודות

רב גוניות ושפע יוצא דופן מאפיינים את פרי עבודתה בת עשרות השנים של ג'ין מאיר. קרמיקה שימושית, פסלים בדשאים ובגינות, תבליטי קיר במבני ציבור בקיבוץ, בעיר ובמוסדות חינוך. יצירותיהם של אמנים שונים של המאה ה־20 עולות על הדעת תוך כדי התבוננות בעבודותיה של ג'ין מאיר: הפסלים ארפ (Arp), ברנקוזי (Brancusi), מור (Moor), והפוור (Hepworth), הקרמיקאים ברנרד ליץ' (Bernard Leach) לוסי רי (Lucie Rei) והנס קופר (Hans Coper). תכונה אנגלית ייחודית מתבטאת ביצירתה – בהימנעותה המפליאה ממחוות וצורות אקספרסיוניסטיות, בהדגשת הדיוק, בפשטות הרציונאלית, בשליטה הדקדקנית בעיצוב, בשימוש בצבעים שקטים והרמוניים. עם זאת, ניכר שביטאה גם עמדות אישיות בצורות המאופקות הכמעט קלאסיות, ובגיוון המעודן של הצבע.